Tata
 

Az M1-es autópálya érinti a települést, a 100-as út peig áthalad rajta, északon a közelben halad el a 10-es út. Vonattal is érkezhetünk a Budapest-Hegyeshalom-Rajka vonalon.

 
Houfnagel ismert Tata-ábrázolása
 
 
A vizek városa - Vízivár az Öreg-tó tükrében
  
 
 Kiállítóterem a várban
 
 
A Víz, Zene, Virág fesztivál rangos nyári rendezvény, egyik helyszíne a vár
 
Az Eötvös József Gimnázium alatt feltárt barlangba húzódott ősember a meleg vizes forrásoknak köszönhetően telepedett meg itt. A kedvező természeti körülmények vonzották később erre a tájra a régebbi kőkor, a bronzkor vagy az illyr-kelta törzsek embereit is. Az írott történelem kezdete: a római birodalom pannóniai terjeszkedése is összefüggésbe hozható az egykori forrásokkal. A dunai limes egyik legfontosabb katonai tábora és polgárvárosa, Brigetio lakói a tatai források vizét aquaducton keresztül vezették házaikhoz. Az 1093-tól ismert Szent Péter apátság alapítását is a források indokolták.

A vár 1397-től királyi birtokká vált. Luxemburgi Zsigmond (1387-1437) és Hunyadi Mátyás (1458-1490) királyok idején élte fénykorát, mint nyári királyi kastély. Mátyás idején a reneszánsz palotát az ország legszebb épületei közé sorolták. A török hódoltság alatt, a XVI. századtól megpróbálták a végvárrendszerbe illeszteni, 1568 után kiépült az olasz bástyás vár, igazi erődítménnyé azonban így sem vált, s többször cserélt gazdát a harcok során.
A visszaszerző háborúkat követően, a pénzszűkével küzdő Habsburg-udvar előszeretettel egyenlítette ki tartozásait magyarországi birtokokkal. Így került Tata az udvari hadiszállító báró Krapff család kezére. Tőlük vásárolta meg a tatai uradalmat gróf Esterházy József országbíró 1727-ben. A horvátországi részektől Pozsony vármegyéig terjedő birtokegyüttese igazgatási központja Tatán épült ki. Az Esterházyak 1945-ig maradtak Tata birtokosai.

A török hódoltság korszakát elsősorban a Vár ásatásának során előkerült leletek illusztrálják. A város gazdag céhtörténeti múltjáról tanúskodnak a tatai múzeumban a céhek működését engedélyező okiratok, az életüket, működésüket szabályozó articulusok, mesterremekek, céhládák, pecsétek, zászlók. A XVIII. századi virágzó mezővárosban jött létre 1758-ban - az Osztrák-Magyar Birodalomban elsőként - az a fajanszmanufaktúra, amely a Holicsról jött első mesterek, és a későbbi történetében nagy szerepet játszó Farkasházy-Fischer család révén virágzott fel. Az 1800-as évek végén a cipő- és szőnyeggyártás, fafeldolgozás, valamint a Gőztéglagyár jelentette az ipari fejlődést. Komoly előrelépést jelentett az 1883-ban megindult vasúti forgalom.

Az egykori Tóvárost és a régi Tatát, a két mezővárost 1938-ban egyesítették először Tatatóváros, majd Tata néven. Tatát 1954-ben nyilvánították várossá.

A tatabányai bányászat hatására jórész elapadt források napjainkban újjáéledni látszanak. A karsztvízszint visszatöltődésével mind több régi forrás születik újjá, és teszi Tatát szó szerint is a "vizek városává". (A vizekre települt malmok mindig fontosak voltak a település életében, új funkcióval, de ma is hozzátartoznak a város hangulatához.)

Agostyán községet 1985-től csatolták a városhoz. Agostyán nevét először 1343-ban említi egy okirat. Lakóinak a közeli tatai vár ellátásában volt szerepük, de 1543-ban Agostyán elnéptelenedett, elpusztult. Csak 1733-ban települt újjá, amikor Würzburgból és Bambergből érkeztek új lakók. A községbeliek ma is őrzik nemzeti kultúrájukat.

 
© Fesztivál.hu (Fesztival.eu)